• Standing on Grain Propaganda 1959 2

  Great Leap famine, 1958-62 (Urban Perspective)

  Lauri Paltemaa

 • Tianjin Worker Hero Tangshan Earthquake Memorial 2012

  Tangshan earthquake, 1976

  Lauri Paltemaa

 • Jianchuan museum, Wenchuan earthquake mural 2008

  Wenchuan earthquake, 2008

  Marjaana Mäenpää

 • Official Launch in Chengdu

  editors

 • China plague Manchuria 1910 1911

  Manchurian plague, 1910-11

  Iain Meiklejohn

 • Northwest China famine, 1928-30

  Hal Baldwin

 • Gulang (Gansu) earthquake, 1927

  Samuel Winterbourn

 • China plague Manchuria 1910 1911

  Jiangsu-Anhui flood, 1911

  Beau Edwards